Административна информация

Финансираща програма: Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances

Номер на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: EACEA-04-2017

Lot: Lot 2, Секторни алианси на уменията за разработване и предоставяне на професионално образование и обучение

Номер на проекта: 591848-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-SSA

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: 2017-3184/001-001

Координатор на проекта: University of Patras

Продължителност на проекта: 36 месеца

Брой партньори: 12

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 982.537 €

Начало на проекта: 1 декември 2017

Край на проекта: 30 ноември 2020