Διαχειριστικές πληροφορίες

Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances

Πρόσκληση: EACEA-04-2017

Lot: Lot 2, Τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αριθμός Έργου: 591848-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-SSA

Αριθμός Σύμβασης: 2017-3184/001-001

Συντονιστής Έργου: Πανεπιστήμιο Πατρών

Διάρκεια: 36 μήνες

Πλήθος εταίρων: 12

Κοινοτική Χρηματοδότηση: 982.537 €

Ημερομηνία έναρξης έργου: 1η Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 30η Νοεμβρίου 2020