Τελικό Συνέδριο του έργου SEnDIng

Το τελικό συνέδριο του έργου SEnDIng πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020, στις 9:00 π.μ.

1η Συνεδρία – Κεντρικές Ομιλίες:

 • Prof. Cleo Sgouropoulou (Standardization Expert, Hellenic Organization for Standardization): παρουσίασε πλαίσια αναφοράς και προτύπων για την επαγγελματική εξέλιξη στον χώρο της πληροφορικής.
 • Dr. Luis Fernández-Sanz (CEPIS Board member): παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) καθώς και εξελίξεις σχετικά με το επάγγελμα IT ειδικά στον τομέα της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδίκτυου των Πραγμάτων.
 • Mr. Dobroslav Dimitrov (Member of the Management Board of the Bulgarian Employers Association "Innovation Technologies" and Chairman of the Bulgarian Association of Software Companies): μίλησε για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις απαραίτητες δεξιότητες των εργαζόμενων.
 • Mr. Sebastiano-Toffaletti (Secretary General of The European DIGITAL SME Alliance): παρουσίασε το ευρωπαϊκό δίκτυο European DIGITAL SME Alliance και τη σημασία των δεξιοτήτων στην περιοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων και της Επιστήμης των Δεδομένων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2η Συνεδρία – Το έργο SEnDIng:

 • Dr. Maria Rigou (University of Patras): παρουσίασε το έργο SEnDIng και τα αποτελέσματά του.
 • Mr. Pavel Varbanov and Mr. Ivaylo Gueorguiev (European Software Institute – Center Eastern Europe): παρουσίασαν τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την Επιστήμη των Δεδομένων στο πλαίσιο του έργου SEnDIng.

3η Συνεδρία – Χρηματοδοτούμενα έργα Eramsus+ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. :

 • Mr. Riccardo Paci (Loccioni): παρουσίασε την προσέγγιση του έργου Da.Re. σχετικά με την σύγκλιση των εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών αναγκών.
 • • Prof. Giorgio Saio (Geographical Information Systems International Group): παρουσίασε το έργο EO4GEO και την καινοτόμο στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομείς του διαστήματος και των γεωπληροφοριών που υποστηρίζουν το πρόγραμμα Copernicus.

4η Συνεδρία – Ειδική συνεδρία για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στο πλαίσιο του 24ου Εθνικού Συνεδρίου στην Πληροφορική (PCI 2020).

Οι τελικές παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference

Τρέχουσα κατάσταση του έργου SEnDIng

Στην παρούσα φάση το έργο SEnDIng βρίσκεται στους τελευταίους δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωσή του και έχουν παραχθεί όλα τα σημαντικά παραδοτέα. Η μόνη κρίσιμη δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η εξέταση πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και την υποβολή των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης από τους εκπαιδευόμενους. Η πιστοποίηση θα γίνει σε πολλές φάσεις για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα όλων των εκπαιδευόμενων και σε κάθε εκπαιδευόμενο θα δοθούν δύο (2) προσπάθειες για να πετύχει στις εξετάσεις. Οι εταίροι του έργου SEnDIng αναμένουν (και ελπίζουν) ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης θα έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Επίσης η προετοιμασία του Μνημονίου Συνεργασίας (ΜΣ) είναι μια επιπλέον δραστηριότητα που είναι σε εξέλιξη, θα υπογραφεί μεταξύ των εταίρων του έργου και θα καθορίζει τις κοινές προσπάθειες και ενέργειες για τη βιωσιμότητα των κύριων αποτελεσμάτων του έργου SEnDIng. Το ΜΣ αποτελεί μια αμοιβαία δήλωση δέσμευσης μεταξύ των εταίρων να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βιωσιμότητα των κύριων αποτελεσμάτων του έργου SEnDIng, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης και επικαιροποίησης των Ανοικτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου SEnDIng καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.

Ενισχύστε τις δεξιότητές σας στην Επιστήμη των Δεδομένων και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και κερδίστε ένα χρηματικό έπαθλο!

Το έργο SEnDIng έχει αναπτύξει Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) για την Επιστήμη Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων που είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στους συγκεκριμένους τομείς τεχνολογικής αιχμής. Το έργο SEnDIng διοργανώνει ανοιχτό διαγωνισμό για όλους τους ενδιαφερόμενους που θα εγγραφούν στα ανωτέρω MOOCs μετά τις 21/12/2020 και θα ολοκληρώσουν τα διαδικτυακά μαθήματα του προγράμματος της Επιστήμης των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2021. Αυτό που πρέπει να κάνετε έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 είναι:

 • Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο σύνδεσμο http://mooc.sending-project.eu/
 • • Να παρακολουθήσετε τα έξι (6) διαδικτυακά μαθήματα στην περιοχή της Επιστήμης των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κουίζ αυτοαξιολόγησης./li>

Οι δύο (2) εκπαιδευόμενοι που θα επιτύχουν την υψηλότερη μέση βαθμολογία στα κουίζ αυτοαξιολόγησης των διαδικτυακών μαθημάτων της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων αντίστοιχα, θα κερδίσουν 200 € (διακόσια ευρώ). Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την επιλογή του νικητή για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Επιστήμης των Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων).

Σημαντική σημείωση: Όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει τα MOOCs (δηλ., έχουν εγγραφεί στα MOOCs πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2020) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Το έργο DTAM

Το έργο με τίτλο «Digital Transformation in Advanced Manufacturing: An Integral Training Curriculum for EU technicians to deploy and manage digital tools in Smart Manufacturing» ή DTAM εν συντομία, αποτελεί ένα τριετές έργο στο πλαίσιο των Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων στην συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Το έργο DTAM ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για την αναβάθμιση και τον επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων σε εργαζόμενους τεχνικούς και σπουδαστές στην ΕΕ για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα στην Προηγμένη Βιομηχανία (Advanced Manufacturing). Το έργο DTAM θα αντιμετωπίσει εν δυνάμει και άλλες ανάγκες στον χώρο της εργασίας που έχουν γίνει ακόμη πιο εμφανείς λόγω των εξελίξεων από την πανδημία COVID-19. Μεταξύ αυτών των αναγκών είναι οι: (1) αναντιστοιχίες ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, (2) η ζήτηση για εργαζόμενους στην βιομηχανία που είναι ειδικευμένοι σε συγκεκριμένους τομείς, (3) η έλλειψη αναγνωρισμένων προγραμμάτων ΕΕΚ σχετικά με την θεματική του έργου και η πρακτική κατάρτιση σε εργαστήρια του Διαδικτύου των Πραγμάτων ή η εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, (4) η ανάγκη για επικαιροποιημένη εκπαίδευση σε ενήλικες εργαζόμενους με χαμηλή ή ελλιπή εξειδίκευση που βρίσκονται σε δυσχερή εργασιακή θέση λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ως εκ τούτου, το έργο DTAM θα διαμορφώσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών στον ψηφιακό μετασχηματισμό προσανατολισμένο στην ποιοτική εκπαίδευση τεχνικών, μέσου ή/και υψηλού επιπέδου, σε κρίσιμες τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στην Προηγμένη Βιομηχανία. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού ικανού να κατανοήσει, εγκαταστήσει, διαμορφώσει, παρακολουθήσει, αναλύσει, να μεταφέρει δεδομένα και να διατηρήσει ψηφιακά συστήματα σε προηγμένα κατασκευαστικά / βιομηχανικά περιβάλλοντα, ώστε να καλύψει ένα κρίσιμο κενό δεξιοτήτων στο πλαίσιο του EU Industry 4.0 και παράλληλα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3s) των εταίρων του έργου.

Το έργο DTAM θα επιτύχει τους στόχους του μέσω των ακόλουθων βασικών δραστηριοτήτων:

 • Μεθοδολογία διδασκαλίας και εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του DTAM. Η κοινοπραξία του έργου στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα δημιουργήσει έναν Κατάλογο Δεξιοτήτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μια μεθοδολογία κατάρτισης και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου ενός εξειδικευμένου εγχειριδίου Εκπαιδευτή.
 • Προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος DTAM. Στην συγκεκριμένη βασική δραστηριότητα του έργου, το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί συμπληρωματικά με μια κατάλληλα διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης καθώς και ένα εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση των ψηφιακών και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνονται: ψηφιακές δεξιότητες, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διαπροσωπικές δεξιότητες, τεχνολογίες νέφους, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε έξι (6) εθνικές γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Βουλγαρικά.
 • Δημιουργία ενός DTAM κόμβου για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Η ιδέα πίσω από αυτήν τη δραστηριότητα βασίζεται στην ανάγκη ύπαρξης ενός κέντρου βιώσιμης συνεργασίας για ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και εκπαιδευτών, επιχειρηματιών και επαγγελματιών που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων, εκπροσώπους από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς καθώς και τελικούς χρήστες. Η δημιουργία του συγκεκριμένου DTAM κόμβου για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, θα επιτρέψει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό για ενδιαφερόμενους σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο.
 • Πιλοτική Δράση. Πριν από την επίσημη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος DTAM, θα διεξαχθεί μια πιλοτική δράση για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού./li>

Συντονιστής του έργου DTAM είναι ο οργανισμός POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP (Ισπανία) που συνεργάζεται με συνολικά δέκα (10) εταίρους από πέντε (5) ευρωπαϊκές χώρες και τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα).

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο έργο και να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές του εγγραφόμενοι στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο του έργου DTAM εδώ.

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με το έργο DTAM, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη τη Δρ. Μαρία Ρήγκου και τον Δρ. Βασίλειο Γκάμα.

Η Ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μίκρο-διαπιστευτήρια

Την άνοιξη του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε μια ad hoc ομάδα διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία θα προτείνει έναν κοινά αποδεκτό ορισμό καθώς και συστάσεις για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση μίκρο-διαπιστευτηρίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Τα μίκρο-διαπιστευτήρια (micro-credentials) είναι αποδεικτικά των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος μετά από μια σύντομη μαθησιακή διαδικασία η οποία αξιολογήθηκε με διαφανή τρόπο. Τα μίκρο-διαπιστευτήρια απονέμονται μετά την ολοκλήρωση σύντομων αυτοτελών κύκλων μαθημάτων ή εκπαιδευτικών ενοτήτων που πραγματοποιούνται δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου (ή σε μεικτή μορφή).

Η ομάδα απαρτιζόταν από επαγγελματίες που εργάζονται σε εθνικές αρχές, σε υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας, σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε άλλους σχετικούς φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη ομάδα πραγματοποίησε τρεις διαδικτυακές συνεδριάσεις από τις 26 Μαΐου έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και πρότεινε έναν κοινό ευρωπαϊκό ορισμό, κοινά χαρακτηριστικά και έναν οδικό χάρτη δράσεων. Ο οδικός χάρτης περιέχει τις προτάσεις από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα που απαιτούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα μίκρο-διαπιστευτήρια. Οι προτεινόμενες δράσεις επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει της εισήγησης της ομάδας, αλλά επίσης συνεκτιμούν στοιχεία με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής για την κάλυψη και άλλων τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.