Втора транснационална партньорска среща по проект SEnDIng

Втората транснационална партньорска среща по проект SEnDIng се състоя в София, България, в периода 7-8 ноември 2018 г. По време на събитието бяха обсъдени напредъкът по проекта, както и планираните дейности за втората година от неговото изпълнение. През първия ден фокусът на дискусиите бе поставен върху следните ключови Работни пакети (РП): изготвяне на учебни планове/учебни модули (РП 2), разработване на учебни материали/учебно съдържание (РП 3), сертифициране и оценка на участниците в обученията (РП 4) и дизайн на онлайн курсовете за професионална квалификация (РП 5). Вторият ден от срещата бе посветен на хоризонталните дейности по проекта, в това число: осигуряване на качество, оценяване, публичност и популяризиране, техническо и финансово изпълнение и отчетност. Събитието завърши с представяне на работен план за втората проектна година, планиране на следващата партньорска среща и оценка на настоящата.

second meeting