Пета среща на партньорите по Проект SEnDIng

Петата партньорска среща бе организирана в началото на последния шестмесечен период на проекта (M32, 6 юли 2020 год.). Първоначално бе планирано събитието да се състои в Кипър, но поради ситуацията с КОВИД-19, бе взето решение да се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM. Целта на срещата бе да се обсъдят:

  • дейностите за популяризиране на проекта,
  • детайлите, свързани със сертификационния процес и
  • практическото обучение на работното място,

както и начинът, по който посочените фази сe повияват от пандемията.

Също така, партньорите дискутираха възможностите за осигуряване на устойчивост на проекта, както и организирането на Финалната конференция, която следва да бъде адресирана към основните заинтересовани страни, но и да не бъде ограничена само до участието на представители на академичните среди. В допълнение, партньорите обсъдиха възможността да поискат удължаване срока на проекта с 2 месеца (до 31 януари 2021 год.).