Последен шестмесечен период на Проект SEnDIng

Проектът навлезе в последния си шестмесечен период (юни – ноември 2020 год.), през който усилията следва да се фокусират върху популяризиране на постигнатите резултати и приключване на финалната фаза на обученията – практическото обучение на работното място. Партньорите по проекта осъществяват мониторинг и оказват съдействие на обучаемите, с цел 4-месечното обучение на работното място да бъде адекватно подпомогнато, и участващите компании да достигнат фаза, в която техните служители са в състояние да започнат продуктивна работа по проекти в областта на Data Science (DS) и Internet of Things (IoT). Фирмите бяха насърчавани да възлагат на специалистите си работа по техни собствени проекти, така че периодът на практиката да е полезен и за самите работодатели, както и отделеното време да не се третира като „изгубено“ по отношение на регулярните задачи. В допълнение, на компаниите, които не разработват собствени проекти в областта на DS и IoT, бяха предоставени примерни такива по проекта.

През посочения период, фокус се поставя, също така, върху сертифицикацонния процес, който следва да стартира след приключване на обученията на работното място. Опцията за получаване на сертификат се отнася само за тези специалисти, които успешно са преминали всичките три фази на обучение по проект SEnDIng, независимо от областта на професионален интерес – IoT или DS. Предвид настоящата пандемична обстановка, изпитите ще се полагат или присъствено, при спазване на много стриктен здравен протокол, или дистанционно, с помощта на платформа с механизъм за звукова идентификация. Относно дейностите по популяризиране – основното предстоящо събитие е Финалната конференция по проекта, която ще се състои онлайн.

Последен шестмесечен период на Проект SEnDIng