Финална конференция по Проект SEnDIng

Финалната конференция по Проект SEnDIng ще се състои онлайн, на 21 ноември 2020 г. (събота). Основните цели на събитието са:

  • да бъдат представени резултатите по проекта и начините за тяхното прилагане от страна на заинтересованите страни, в т.ч. висши училища, центрове за професионално обучение (ЦПО), компании и специалисти, опериращи в областта на IoT и DS;
  • да бъдат събрани на едно място основните заинтересовани страни, с цел да бъдат представени инициативи в областта на образованието и обучението по IoT и DS, както и да бъдат дискутирани съществуващите и предстоящите предизвикателства и начините, по които те да бъдат адресирани по най-адекватен начин.

Поканени за участие са представители на образователни институции, ЦПО, държавни органи, компании и професионалисти (физически лица или техни обединения), които притежават подходящ опит или интересна информация, която да споделят, във връзка със значителния недостиг на висококвалифицирани специалисти в областта на DS и IoT.

За допълнителна информация (предварителна програма, регистрация и др.), моля посетете: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference.