Сесия, посветена на Проект SEnDIng, в рамките на PCI2020

кипът на проекта организира специална сесия „Образование и обучение в областта на DS и IoT“ в рамките на втория ден от 24-та Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020). С цел ограничаване разпространението на COVID-19, PCI 2020 е планирано да се проведе като дигитално събитие, в периода 20-22 ноември 2020 г.

Ще бъдат представени материали, свързани с образованието и обучението в сферата на DS и IoT, включително (но не ограничени само до) посочените теми:

  • Програми за професионално образование и обучение в областта на DS и IoT;
  • Академични учебни програми в сферата на DS и IoT;
  • Следдипломни квалификации – програми или курсовe, на тема DS и IoT;
  • Добри практики при образованието и обучението в областта на DS и IoT;
  • Обучение на работното място (практика), в областта на DS и IoT;
  • Политики в областта на образованието и обучението по DS и IoT на национално и международно ниво;
  • Национални и международни проекти, свързани с образованието и обучението по DS и IoT;
  • Потребности от обучение на пазара на труда в сферата на DS и IoT;

За повече информация относно специалната сесия (т.е. важни дати, насоки за подаване), моля, посетете: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference/sending-special-session-at-pci2020