Победителите в онлайн конкурса на SEnDIng

Консорциумът организира конкурс за всички участници, които са се записали в MOOC след 21/12/2020 г. и са завършили онлайн курсовете по обучителните програми за Data Science или IoT преди 31 януари 2021 г.  Беше предвидена награда в размер на EUR 200 за двама обучаеми, постигнали най-висок среден успех от тестовете за самооценка на онлайн курсовете по Data Science и IoT респективно; наградата беше предоставена от Greek Computer Society.

Бихме искали да поздравим победителите и да им благодарим, че бяха част от Проекта SEnDIng!