Αποτελέσματα δείκτη DESI 2018

Ο δείκτης Digital Economy and Society Index (DESI) συνοψίζει διάφορους δείκτες αναφορικά με την ψηφιακή απόδοση της Ευρώπης και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ψηφιακό ανταγωνισμό.

Η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ολλανδία κατέχουν τις περισσότερο ψηφιακά ανεπτυγμένες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Εσθονία. Η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν την χαμηλότερη απόδοση στο δείκτη DESI. Μέσα στο 2017, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτίωσαν την απόδοσή τους στο δείκτη DESI. Η Ιρλανδία και η Ισπανία παρουσίασαν την υψηλότερη πρόοδο (σχεδόν κατά 5 μονάδες σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος ήταν 3.2). Από την άλλη, η πρόοδος η οποία καταγράφηκε στην Δανία και την Πορτογαλία ήταν χαμηλή (κάτω από 2 μονάδες)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi