SEnDIng в цифри

250+ безплатни образователни ресурсни единици, достъпни за изтегляне

13 онлайн курса в http://mooc.sending-project.eu/ с повече от 200 потребители

 • 6 поData Science
 • 6 поInternet of Things
 • 1 поTransversal Skills

+440 часа обучения

 • 103 часа онлайн курсове по Data Science или IoT
 • 20 онлайн обучения по трансверсални умения
 • 320 часа практическо обучение на работното място

Равнища на успеваемост в пилотните обучения по Data Science и IoT

 • 39% от обучаващите се успешно са завършили онлайн обучението по Data Science и са получили сертификат
 • 37% от обучаващите се успешно са завършили онлайн обучението по IoT и са получили сертификат
 • 31% от обучаващите се успешно са завършили курса по трансверсални умения
 • 100% от обучаващите се успешно са завършили практическото обучение на работното място и са получили SEnDIng сертификация

Какво споделят обучаващите се относно SEnDIng MOOC

 • 77% споделят, че са харесали курсовете;
 • 71% споделят, че курсовете са отговорили на техните очаквания;
 • 68% споделят, че качеството на курсовете е било високо;
 • 80% споделят, че курсовете ще бъдат полезни в работата им;
 • 78% споделят, че целите на курсовете са били ясно дефинирани;
 • 77% споделят, че разпределението на времето за провеждане на курсовете е било разумно;
 • 82% споделят, че курсовете са повишили техните познания по темата;
 • 73% споделят, че са били предизвикани да научат повече, отколкото са очаквали.