Докладите от специалната сесия SEnDIng PCI 2020 ще бъдат публикувани в поредицата ACM’s ICPS

Заключителната конференция по SEnDIng съвместно организира специалната сесия “Education and training on Data Science and IoT” в рамките на 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020).

Материалите от PCI 2020 се публикуват в поредицата ACM ICPS Series, достъпни са чрез ACM Digital Library и са индексирани в базите данни с висок индекс на цитируемост. Изданието, съдържащо материалите от PCI 2020 има ISBN 978-1-4503-8897-9.

Презентациите от специалната сесия могат да бъдат прегледани тук.