SEnDIng сертификати

Участниците в пилотните обучения по Data Science и IoT training получиха два различни сертификата. Сертификат за високи постижения бе връчен на онези участници, които успешно са завършили онлайн курсовете по Data Science и/или IoT в SEnDIng MOOC (т.е. постигнали са резултат 70% или повече на тестовете за самооценка в модулите на програмата).

Официалният SEnDIng сертификат бе връчен на участници, издържали успешно сертификационния изпит, провел се в края на обученията, и които успешно са завършили:

  • 103 часа онлайн курсове по Data Science или 103 часа онлайн курсове по IoT в MOOC
  • 20 часа обучения по трансверсални умения
  • 320 часа практическо обучение на работното място в обичайна работна среда, работейки по проекти в областта на Data Science и IoT