Τελικό Συνέδριο του έργου SEnDIng

Το τελικό συνέδριο του έργου SEnDIng θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι διττός:

  • να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε έργα Επιστήμης των Δεδομένων και Διαδικτύου των Πραγμάτων,
  • να προσελκύσει τους κύριους ενδιαφερόμενους προκειμένου να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σχετικά με την Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συζητήσει διεξοδικά τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν βέλτιστα και αποτελεσματικά.

Στο τελικό συνέδριο, ενθαρρύνεται η συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεων και επαγγελματιών (είτε μεμονωμένα ή σε επιστημονικές ενώσεις) που έχουν εμπειρία ή τεχνογνωσία για να μοιραστούν σχετικά με το σημαντικό κενό που εντοπίζεται στις δεξιότητες που συνδέονται με την Επιστήμη Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά εργασίας για τις συγκεκριμένες δεξιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο (πρόγραμμα συνεδρίου, εγγραφή κ.λπ.) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference.