Το εργαλείο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής αγοράς δεδομένων

Η σύμπραξη των «The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal» και «International Data Corporation» παρουσίασε την έκθεση με τίτλο «The European Data Market Monitoring Tool Key Facts & Figures, First Policy Conclusions, Data Landscape and Quantified Stories». Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει ένα σύνολο δεικτών που προσμετρούν τους επαγγελματίες / επιστήμονες των δεδομένων, την αξία της αγοράς δεδομένων, τον αριθμό των εταιρειών παροχής δεδομένων και χρηστών δεδομένων και τα έσοδά τους, καθώς και το συνολικό αντίκτυπο της οικονομίας δεδομένων στο ΑΕΠ της ΕΕ. Όλοι οι δείκτες παρουσιάζονται για τα έτη 2018 έως 2020 και προεκτείνονται έως το 2025, σύμφωνα με τρία εναλλακτικά πιθανά σενάρια: Baseline, High Growth και Challenge. Σύμφωνα με την έκθεση, η αξία της οικονομίας δεδομένων, η οποία συνεκτιμά τις συνολικές επιπτώσεις της αγοράς δεδομένων στην οικονομία στο σύνολό της, ξεπέρασε το όριο των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019 για την ΕΕ27 (συν το Ηνωμένο Βασίλειο), με αύξηση 7,6% κατά το προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο αριθμός των επαγγελματιών / επιστημόνων δεδομένων στην ΕΕ27 (συν το Ηνωμένο Βασίλειο) έφτασε τα 76 εκατομμύρια το 2019, που αντιστοιχούν στο 3,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού, με αύξηση 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανωτέρω έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.