Ειδική συνεδρία του έργου SEnDIng στο συνέδριο PCI2020

Το έργο SEnDIng διοργανώνει την ειδική συνεδρία με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση για την Επιστήμη των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων» κατά τη δεύτερη ημέρα του 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής (PCI 2020). Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, το συνέδριο PCI 2020 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2020.

Ενθαρρύνονται οι υποβολές εργασιών στις ακόλουθες (ενδεικτικές) θεματικές περιοχές της εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με την Επιστήμη των Δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων:

  • Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
  • Ακαδημαϊκά προγράμματα για την Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα ή μαθήματα στην Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
  • Βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την Επιστήμη των Δεδομένων ή το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
  • Εκπαίδευση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον για την Επιστήμη των Δεδομένων ή το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
  • Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περιοχές της Επιστήμης των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εθνικά και διεθνή έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων
  • Εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την Επιστήμη των Δεδομένων ή του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική συνεδρία (σημαντικές ημερομηνίες, οδηγίες υποβολής κλπ) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://sending-project.eu/index.php/en/final-conference/sending-special-session-at-pci2020.