Πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου SEnDIng

Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης του έργου SEnDIng ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Νοέμβριο 2018.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υλοποιήθηκαν βασικά παραδοτέα του έργου. Συγκεκριμένα: τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις περιοχές της Επιστήμης των Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, το μοντέλο αναφοράς για τα επαγγέλματα των ανωτέρω επιστημονικών περιοχών και το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του έργου. Επίσης, υλοποιήθηκε: (α) το σχέδιο διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό την αποτελεσματική προσέγγιση των ενδιαφερόμενων ομάδων, (β) η 1η έκδοση του σχεδίου εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την βέλτιστη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και (γ) το σχέδιο αξιολόγησης του έργου που στοχεύει στον καθορισμό της μεθοδολογίας και των σχετικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και του αντίκτυπού του.

Το δεύτερο έτος του έργου SEnDIng θα είναι εξίσου δραστήριο με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, τη σχεδίαση της πλατφόρμας διαδικτυακών μαθημάτων και την παροχή του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους ωφελούμενους.